Ljekarska uvjerenja u našoj ustanovi izdaje tim čijim radom koordinira dr Slavica Knežević, specijalista medicine rada.

Postupak izdavanja ljekarskog uvjerenja započinje pregledom u ambulanti Medicine rada na drugom spratu glavnog objekta Doma zdravlja, koja radi svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova.

Radi izdavanja ljekarskog uvjerenja potrebno je sa sobom ponijeti ličnu kartu.

 

Na osnovu akta Ministarstva zdravlja Crne Gore, broj: 404-220/2015 od 01.10.2015.godine, usvaja se Cjenovnik zdravstvenih usluga koje JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" Berane pruža trećim licima i po osnovu kojih se izdaje dokaz o zdravstvenom stanju građanina.

CJENOVNIK USLUGA

Usluge Medicine rada
R. br Vrsta usluge Cijena
u eurima
1 Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, prilikom zasnivanja radnog odnosa (radna mjesta bez povećanih rizika) 20,00 €
(besplatno*)
2 Ljekarsko uvjerenje o:  
a - sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima bez povećanih rizika i otežanim uslovima rada – prethodni /periodični /vanredni 35,00 €
b - sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima rada – prethodni /periodični /vanredni /sistematski 70,00 €
c - sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa otežanim uslovima rada  – prethodni /periodični /vanredni 50,00 €
3 Ljekarsko uvjerenje o  
a - sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, A i B kategorije 35,00 €
b - sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, C,D i E kategorije, specijalnim vozilima i taxi 50,00 €
c - sposobnosti /kontrolni zdravstveni pregled, za posao instruktora B, C, D i E kategorije 60,00 €
4 Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja 70,00 €
5 Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore 60,00 €
6 Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka za maloljetne osobe 25,00 €
7 Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta 25,00 €
8 Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu/viza 25,00 €
9 Ljekarsko uvjerenje za:  
a - rad u vodenom saobraćaju (pomorci) 110,00 €
b - spasioce /ronioce /upravljanje čamcem 35,00 €
10 Ljekarsko uvjerenje – prethodni i periodični pregledi radnika profesionalno izloženih jonizirajućim zračenjem 85,00 €
11 Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka 35,00 €
12 Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja 40,00 €
13 Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj 5,00 €
14 Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportiste 50,00 €
15 Ljekarsko uvjerenje za druge potrebe (sportske sudije i dr.) 60,00 €

* besplatno uz priloženu potvrdu da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Broj: 1623/2
Berane, 07.06.2016.godine

DIREKTORKA    
dr Zuhra Hadrović